การประชุมพระสังฆาธิการฯ ครั้งที่ 8/2564 (ประจำเดือนธันวาคม 2564) การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 2/2564 และพิธีฉลองเปรียญธรรมจังหวัดสุโขทัย มอบทุนการศึกษาและผ้าไตร แก่ผู้สอบผ่านบาลีสนามหลวงได้ ประจำปี พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมประภาตธรรมานันท์ วัดบ้านนา ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

        วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย นำโดย นางสาวอนงค์  จันทร์ฉ่อง  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมประชุมพระสังฆาธิการระดับ เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ และพระเลขานุการ ประธานฝ่ายเผยแผ่พระพุทธศาสนา และผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 8/2564 (ประจำเดือนธันวาคม 2564) และประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 2/2564 โดยมี พระราชวิมลเมธี เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย เป็นประธาน พร้อมด้วย พระสังฆาธิการทุกระดับ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน พร้อมนี้ ได้มีพิธีฉลองเปรียญธรรมจังหวัดสุโขทัย มอบทุนการศึกษาและผ้าไตร แก่ผู้สอบผ่านบาลีสนามหลวงได้ ประจำปี พ.ศ.2564 โดยมี พระราชวิมลเมธี เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมประภาตธรรมานันท์ วัดบ้านนา ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 

       ทั้งนี้ สถานที่ดังกล่าวได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 51,027