สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมพิธีเจริญชัยมงคลคาถา และเจริญคาถาถวายพระกุศล ในพิธีประกาศพระเกียรติคุณ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ณ วัดตระพังทอง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

     วันที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 15.00 น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย โดย นางสาวอนงค์  จันทร์ฉ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นายวิเจษฐชัย อาจสงคราม นักวิชาการศาสนาชำนาญการ พร้อมด้วย นายคมสันต์ เทือกตา นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ เข้าร่วมพิธีเจริญชัยมงคลคาถา และเจริญคาถา ในพิธีประกาศพระเกียรติคุณ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส โดยมี พระครูสุเมธพัฒโนทัย เจ้าคณะอำเภอเมืองสุโขทัย ประธานฝ่ายบรรพชิต นายวิเจษฐชัย อาจสงคราม นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ประธานฝ่ายคฤหัสถ์ ณ วัดตระพังทอง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 

     ทั้งนี้ สถานที่ดังกล่าวได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)อย่างเคร่งครัด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 298,599