จังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรมเปิดเมืองจังหวัดสุโขทัย (SUKHOTHAI : NICE TO SEE YOU) ณ วงเวียนหอนาฬิกา อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

    วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 06.30 น. - 10.30 น. จังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรมเปิดเมืองจังหวัดสุโขทัย  ตามแผนเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว ตามแนวทางการขับเคลื่อนแผนเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว ตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี  โดยมีนายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิดเมืองจังหวัดสุโขทัย (SUKHOTHAI : NICE TO SEE YOU) พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมพิธี ณ วงเวียนหอนาฬิกา อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โดยภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมตักบาตรกลางเมืองสุโขทัย ชมการแสดง Folk Art และปั่นเปิดเมือง (Sukhothai open happiness)

    ในการนี้ นางสาวอนงค์  จันทร์ฉ่อง  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ได้ร่วมอำนวยความสะดวกและปรณนิบัติพระสงฆ์ในการประกอบพิธีสงฆ์ ทั้งนี้ สถานที่ดังกล่าวได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 138,183