สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย เข้่าร่วมงานและอำนวยความสะดวกในงานพิธีรับตราตั้งเจ้าอาวาส พระปลัดวัฒนา  สิริสุวณฺโณ เจ้าอาวาสวัดพลายชุมพล  ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

        วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายชยชัย  แสงอินทร์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีรับตราตั้งเจ้าอาวาส พระปลัดวัฒนา  สิริสุวณฺโณ เจ้าอาวาสวัดพลายชุมพล  ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โดยมีพระครูสุเมธพัฒโนทัย  เจ้าคณะอำเภอเมืองสุโขทัยเป็นประธานฝ่ายสงฆ์  ในการนี้ นายชยชัย  แสงอินทร์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ได้อ่านตราตั้งเจ้าอาวาส  ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์  และถวายมุทิตาสักการะแด่พระปลัดวัฒนา  สิริสุวณฺโณ  ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดพลายชุมพล  โดยมีนางสาวอนงค์  จันทร์ฉ่อง  นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย  นายวิเจษฐชัย  อาจสงคราม  นักวิชาการศาสนาชำนาญการ นายคมสันต์  เทือกตา  นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ เข้าร่วมและอำนวยความสะดวกในงานพิธีดังกล่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 138,087