คณะสงฆ์วัดเตว็ดในร่วมกับวัดพลายชุมพล ร่วมถวายภัตตาหารเช้าและเพล พร้อมเครื่องอุปโภคและบริโภค แด่พระภิกษุ-สามเณร ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต้องกักตัว ณ วัดหนองโว้ง พระอารามหลวง ตำบลเมืองบางยม อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

     ระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2564 คณะสงฆ์จังหวัดสุโขทัย นำโดย พระครูปลัดสารัตน์  สุภทฺโท เจ้าอาวาสวัดเตว็ดใน พร้อมด้วย พระปลัดวัฒนา สิริสุวณฺโณ รักษาการเจ้าอาวาสวัดพลายชุมพล ร่วมถวายภัตตาหารเช้าและเพล พร้อมเครื่องอุปโภคและบริโภค แด่พระภิกษุ-สามเณร ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต้องกักตัว ณ วัดหนองโว้ง พระอารามหลวง ตำบลเมืองบางยม อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและถวายกำลังใจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
 


image รูปภาพ
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 39,920