สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย ออกเยี่ยมและถวายคำแนะนำในการของบประมาณเงินอุดหนุนบูรณะวัดประสบอุทกภัย ณ วัดพลายชุมพล ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

      วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวอนงค์ จันทร์ฉ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย นายวิเจษฐชัย อาจสงคราม นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และ นายคมสันต์ เทือกตา นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ออกเยี่ยมและถวายคำแนะนำในการของบประมาณเงินอุดหนุนบูรณะวัดประสบอุทกภัย แด่ พระปลัดวัฒนา สิริสุวณฺโณ รักษาการเจ้าอาวาสวัดพลายชุมพล ณ วัดพลายชุมพล ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 39,858