สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย เข้าเยี่ยมและถวายกำลังใจสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดสุโขทัย เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19

      วันที่ 19 ตุลาคม 2564 นางสาวอนงค์ จันทร์ฉ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นางกาญจนา จันทร์งาม นักวิชาการศาสนาชำนาญการ พร้อมด้วย นางสาวจังคนิภา ชุ่มทอง นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ เข้าเยี่ยมและถวายกำลังใจสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดสุโขทัย เข้ารับการฉีดวัคซีน (ไฟเซอร์) ป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 3 แห่ง ดังนี้ 1.โรงเรียนราชธานีวิทยาลัย จำนวน 72 รูป ณ จุดบริการโรงพยาบาลสุโขทัย 2.โรงเรียนวัดหนองโว้งวิทยา จำนวน 41 รูป ณ จุดบริการโรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ และ 3.โรงเรียนโชติคุณวิทยานุสรณ์ จำนวน 12 รูป ณ จุดบริการโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม รวมสามเณรจำนวนทั้งสิ้น 125 รูป การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 39,906