สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย ร่วมพิธีมอบตราตั้งเจ้าคณะอำเภอ และตรวจเยี่ยมการสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี ประจำปีการศึกษา 2564 ณ สนามสอบวัดป่าบนเนิน (ธ) อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 16 ตุลาคม 2564 นางสาวอนงค์ จันทร์ฉ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีมอบตราตั้งเจ้าคณะอำเภอของจังหวัดตาก (ธ) โดยพระเทพเจติยาจารย์ เจ้าคณะภาค 4-5 (ธรรมยุต) มอบให้แด่เจ้าคณะอำเภอทั้ง 3 รูป ดังนี้ 1.พระครูสุจิตธรรมาภรณ์ เข้ารับตราตั้งเจ้าคณะอำเภอเมืองตาก (ธ) 2.พระครูภาวนาปุญโญภาส เข้ารับตราตั้งเจ้าคณะอำเภอแม่สอด (ธ) และพัดยศ (จอ.ชท.) และ 3.พระครูถาวรวุฒิกิจ เข้ารับตราตั้งเจ้าคณะอำเภอบ้านตาก (ธ) และพัดยศ (จอ.ชท.) พร้อมนี้ได้ร่วมตรวจเยี่ยมการสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี ประจำปีการศึกษา 2564 ณ สนามสอบวัดป่าบนเนิน (ธ) อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 39,844