สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย ร่วมตรวจเยี่ยมการสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี (ส่วนภูมิภาค) ประจำปีการศึกษา 2564 ภาค 5 สำนักเรียน คณะจังหวัดสุโขทัย

     วันที่ 15 ตุลาคม 2564 นางสาวอนงค์ จันทร์ฉ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมตรวจเยี่ยมการสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี (ส่วนภูมิภาค) ประจำปีการศึกษา 2564 ภาค 5 สำนักเรียน คณะจังหวัดสุโขทัย ณ สนามสอบจำนวน 3 แห่ง ดังนี้ 1.สนามสอบวัดคลองเขนง ตำบลเกาะตาเลี้ยง อำเภอศรีสำโรง จำนวนผู้เข้าสอบ 158 รูป 2.สนามสอบวัดท่าเกษม ตำบลเมืองบางยม อำเภอสวรรคโลก จำนวนผู้เข้าสอบ 120 รูป และ 3.สนามสอบวัดไทยชุมพล ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จำนวนผู้เข้าสอบ 190 รูป รวมจำนวนทั้งสิ้น 468 รูป ทั้งนี้ สนามสอบทั้ง 3 แห่ง ได้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 39,932