สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพา (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลยางซ้าย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

      วันที่ 3 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวอนงค์ จันทร์ฉ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย นายวิเจษฐชัย อาจสงคราม นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และ นายคมสันต์ เทือกตา นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ เข้าร่วมพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพา (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลยางซ้าย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โดยมี นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน โดยได้ถวายถุงยังชีพพระราชทานแด่ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 5 รูป ดังนี้ 1.พระครูสุเมธพัฒโนทัย เจ้าคณะอำเภอเมืองสุโขทัย 2.พระครูประภาคธรรมานันทน์ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองสุโขทัย 3.พระครูพิทักษ์กิจโกศล เจ้าคณะตำบลบ้านกล้วย 4.พระปลัดดิเรก วราโก เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอเมืองสุโขทัย และ 5.พระปลัดวัฒนา สิริสุวณฺโณ รักษาการเจ้าอาวาสวัดพลายชุมพล โดยได้ถวายแด่พระสงฆ์ในจังหวัดสุโขทัย ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยในจังหวัดสุโขทัย จำนวนทั้งสิ้น 314 ชุด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 32,289