เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงค์ กรรมการมหาเถรสมาคม พร้อมด้วยคณะสงฆ์จังหวัดสุโขทัย (ธ) ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย ส่งมอบสิ่งของและข้าวกล่องช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 2 ตุลาคม 2564 เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงค์ กรรมการมหาเถรสมาคม โดยมอบหมายให้ วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร (ธ) เป็นผู้จัดส่งสิ่งของ และมอบหมายให้พระสุเมธีธรรมภาณ เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย-ตาก (ธ) และพระครูอดุลธรรมสาร เจ้าคณะอำเภอทุ่งเสลี่ยม (ธ) พระครูโกวิทธรรมมงคล เจ้าคณะอำเภอเมืองสุโขทัย (ธ) เป็นผู้แทนมอบสิ่งของช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย  ดังนี้ ชุดสิ่งของจำนวน 300 ชุด ชุดยาสามัญประจำบ้าน และอาหารกล่อง จำนวน 1,000 กล่อง ในการนี้ นางสาวอนงค์ จันทร์ฉ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา (รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย) พร้อมด้วย นายวิเจษฐชัย อาจสงคราม นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ได้ร่วมเป็นผู้แทนมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 32,291