สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมวัดที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 9.30 น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย นำโดย นางสาวอนงค์ จันทร์ฉ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา (รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย) พร้อมด้วย นายวิเจษฐชัย อาจสงคราม นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และ นายคมสันต์ เทือกตา นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมวัดป่านาบุญ (ธ) ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ซึ่งประสบอุทกภัยตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2564 เป็นต้นมา ในการนี้ ได้สำรวจความเสียหายและอำนวยความสะดวกพร้อมทั้งได้บริการรับพระสงฆ์ในวัดมาฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 6 รูป และในเวลา 12.30 น. ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสุโขทัย นำโดย พระมหากายสิทธิ์ สิทฺธาภิภู รองเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย พระสมุห์สำรวย ปุญฺญกาโม เจ้าอาวาสวัดฤทธิ์ศิริราษฎร์เจริญธรรม  พระปลัดวัฒนา สิริสุวณฺโณ รักษาการเจ้าอาวาสวัดพลายชุมพล และเจ้าหน้าที่ดีเอสไอ เข้าตรวจเยี่ยมวัดพลายชุมพล ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย พร้อมร่วมแจกสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ดังกล่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 32,301