คณะกรรมการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5”จังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ“หมู่บ้านรักษาศีล 5” ณ วัดโบสถ์มณีราม ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 10 กันยายน 2564 คณะกรรมการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5”จังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ“หมู่บ้านรักษาศีล 5” ณ วัดโบสถ์มณีราม บ้านหาดเสี้ยว หมู่ที่ 2 ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เพื่อติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนด โดยมี พระราชวิมลเมธี เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย ประธานคณะกรรมการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการฯ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะสงฆ์จังหวัดสุโขทัย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย ส่วนราชการ และผู้นำชุมชน เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน 

โดยมีการนำเสนอผลการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของหมู่บ้านหาดเสี้ยว ในการขับเคลื่อนชุมชนให้เกิดความปรองดองสมานฉันท์ พร้อมน้อมนำ หลักธรรม "ศีล 5" มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานและดำเนินชีวิต ทั้งนี้ สถานที่ดังกล่าวมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 39,880