สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย ถวายโฉนดที่ดินวัดเหมืองนา ตำบลทุ่งเสลี่ยง อำเภอทุ่งเสลี่ยง จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย นำโดย นายนิติศาสตร์ จันทร์เดช ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับนายประดิษฐ์ แย้มศรี เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก นำโฉนดที่ดินวัดเหมืองนา ตำบลทุ่งเสลี่ยง อำเภอทุ่งเสลี่ยง จังหวัดสุโขทัย ถวายแด่เจ้าอาวาสวัดเหมืองนา พระครูวิบูลธรรมานุกูล ไว้เป็นที่เรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 24,969