สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย ร่วมอำนวยความสะดวกในการรับถุงยังชีพพระราชทาน มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพา (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย แก่คณะสงฆ์จังหวัดสุโขทัย

    วันที่ 8 ตุลาคม 2564 นางสาวอนงค์ จันทร์ฉ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย นายวิเจษฐชัย อาจสงคราม นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และ นายคมสันต์ เทือกตา นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมอำนวยความสะดวกในการรับถุงยังชีพพระราชทาน มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพา (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย แก่คณะสงฆ์จังหวัดสุโขทัย ณ วัดไทยชุมพล ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย ในพื้นที่ 7 อำเภอ จำนวน 314 ชุด การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 39,924