สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมวัดที่ประสบอุทกภัย ณ วัดพลายชุมพล ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

      วันที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวอนงค์ จันทร์ฉ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นายวิเจษฐชัย อาจสงคราม นักวิชาการศาสนาชำนาญการ พร้อมด้วย นายคมสันต์ เทือกตา นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ลงพื้นที่ร่วมกับ พระสมุห์สำรวย เจ้าอาวาสวัดฤทธิ์ศิริราษฎร์เจริญธรรม เพื่อสำรวจความเสียหายจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่และถวายคำแนะนำในการเสนอขอรับเงินอุดหนุนบูรณะวัด ณ วัดพลายชุมพล ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ซึ่งวัดพลายชุมพลเป็นวัดที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมบริเวณวัดทั้งหมดสูงประมาณ 1 เมตร จนถึงขณะนี้วัดถูกน้ำท่วมขังนานกว่า 10 วัน ยังไม่สามารถจัดเก็บและขนย้ายสิ่งของในวัดได้ การเดินทางไปวัดยังต้องใช้เรือเป็นพาหนะ การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 39,850