สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมวัดที่ประสบอุทกภัย ณ วัดกำแพงงาม ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

     วันที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00 น. นางสาวอนงค์ จันทร์ฉ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย นายวิเจษฐชัย อาจสงคราม นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และ นายคมสันต์ เทือกตา นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ลงพื้นที่ร่วมกับพระครูวิชัยคุณาธาร รองเจ้าคณะอำเภอศรีสำโรง เพื่อตรวจสอบความเสียหายและถวายคำแนะนำในการเสนอขอรับเงินอุหนุนบูรณะวัด ณ วัดกำแพงงาม ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ในการนี้ พระครูวิชัยคุณาธาร รองเจ้าคณะอำเภอศรีสำโรง ได้ถวายปัจจัยพร้อมทั้งสิ่งของเพื่อเป็นกำลังใจในการพัฒนาวัดแด่ พระครูพิทักษ์กิจโกศล เจ้าคณะตำบลบ้านกล้วย เจ้าอาวาสวัดกำแพงงาม จำนวน  25,000 บาท การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 39,880