สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุโขทัย เพื่อกำหนดจุดวางแนวเสาไฟฟ้า ณ พุทธมณฑลจังหวัดสุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

    วันที่ 5 ตุลาคม 2564 นางสาวอนงค์ จันทร์ฉ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นายวิเจษฐชัย อาจสงคราม นักวิชาการศาสนาชำนาญการ พร้อมด้วย นายคมสันต์ เทือกตา นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ลงพื้นที่ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุโขทัย เพื่อกำหนดจุดวางแนวเสาไฟฟ้าจากหม้อแปลงไฟฟ้าถึงองค์พระประธานพุทธมณฑลจังหวัดสุโขทัย เพื่อนำกระแสไฟฟ้าไปใช้ประโยชน์ในบริเวณพุทธมณฑลจังหวัดสุโขทัย การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 39,839