สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย นำถุงยังชีพพระราชทาน มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพา (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ถวายแด่ผู้แทนคณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดสุโขทัย

      วันที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวอนงค์ จันทร์ฉ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ นำถุงยังชีพพระราชทาน มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพา (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ถวายแด่ พระครูอดุลธรรมสาร เจ้าคณะอำเภอทุ่งเสลี่ยม (ธ) ผู้แทนจากคณะสงฆ์จังหวัดสุโขทัย (ธ) จำนวน 10 ชุด เพื่อถวายให้แก่วัดในเขตปกครองที่ประสบอุทกภัย ต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 39,831