คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ"หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ส่วนกลางตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดสุโขทัย หมู่บ้านต้นแบบระดับจังหวัด

วันศุกร์ที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะสงฆ์จังหวัดสุโขทัย จังหวัดสุโขทัยและสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย ร่วมถวายการต้อนรับคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา"หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ส่วนกลางและคณะกรรมการประจำหนเหนือ นำโดย พระเทพศาสนาภิบาล ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ส่วนกลาง วัดไร่ขิง พระอารามหลวง พร้อมด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดสุโขทัย หมู่บ้านต้นแบบระดับจังหวัด จำนวน ๒ หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านเมืองเก่า หมู่ที่ ๓ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย และบ้านหน้าวัดลาย หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ทั้งนี้โดยมี พระราชวิมลเมธี เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นายนิติศาสตร์ จันทร์เดช ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยส่วนราชการในจังหวัดสุโขทัย ร่วมถวายการต้อนรับและอำนวยความสะดวก


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
image
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓
image
คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ส่วนกลาง ตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดสุโขทัย หมู่บ้านต้นแบบระดับจังหวัด จำนวน ๒ หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านเมืองเก่า หมู่ที่ ๓ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย และบ้านหน้าวัดลาย หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
image
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓
บทความยอดนิยม
image
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓
image
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓
image
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท-เอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 9,826