พิธีเปิดการตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี คณะสงฆ์ภาค ๕

วันศุกร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายนิติศาสตร์ จันทร์เดช ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมพิธีเปิดการตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี คณะสงฆ์ภาค ๕ ประกอบด้วย ๔ จังหวัด ได้แก่จังหวัดสุโขทัย จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดตาก และจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีพระเดชพระคุณพระพรหมโมลี รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๕ เป็นประธานในพิธีเปิด ในการนี้นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ได้เข้าถวายสักการะพระพรหมโมลี รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๕ ณ วัดบ้านนา ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
image
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓
image
คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ส่วนกลาง ตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดสุโขทัย หมู่บ้านต้นแบบระดับจังหวัด จำนวน ๒ หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านเมืองเก่า หมู่ที่ ๓ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย และบ้านหน้าวัดลาย หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
image
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓
บทความยอดนิยม
image
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓
image
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓
image
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท-เอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 9,830