พิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี ๒๕๖๓ โรงเรียนราชธานีวิทยาลัย

วันพุธที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายนิติศาสตร์ จันทร์เดช ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี ๒๕๖๓  โดยมี พระครูประภาตธรรมานันท์ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองสุโขทัย เจ้าอาวาสวัดบ้านนา กรรมการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธี นายนิติศาสตร์ จันทร์เดช ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย เป็นผู้กล่าวถวายรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ ทั้งนี้ โรงเรียนราชธานีวิทยาลัยได้จัดโครงการระหว่างวันที่ ๒-๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยมีคณะนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๓๐ รูป/คน ณ บริเวณลานปฏิบัติธรรม โรงเรียนราชธานีวิทยาลัย ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 9,840