ลงพื้นที่ตรวจสอบเพื่อออกโฉนดพื้นที่วัดร้าง

วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 นายนิติศาสตร์ จันทร์เดช ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย นายคมสันต์ เทือกตา นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ลงพื้นที่สำรวจวัดร้าง เพื่อออกโฉนดในพื้นที่วัดร้าง จำนวน 3 วัด ได้แก่ 1.วัดใบเสมา 2.วัดป่าเส้า(ร้าง) 3.วัดน้อย(ร้าง)


image รูปภาพ
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 641,952