พศจ.สุโขทัย ร่วมการประชุมประจำเดือนคณะสงฆ์จังหวัดสุโขทัย ระดับเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ พระเลขานุการ และประธานฝ่ายเผยแผ่พระพุทธศาสนา ณ วัดสามพวง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

วันอังคารที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางจรรยา รัตนเลขา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย มอบหมายนายสุเมธ วังคะออม นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ และนายคมสันต์ เทือกตา นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ร่วมการประชุมประจำเดือนคณะสงฆ์จังหวัดสุโขทัย ระดับเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ พระเลขานุการ และประธานฝ่ายเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยมีพระเทพวชิรเวที เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย เป็นประธาน ณ วัดสามพวง ตำบลสามพวง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 642,080