พศจ.สุโขทัย ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

วันพุธที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางจรรยา รัตนเลขา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้นางปริญญา เหมรา นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมประจำปีงบประมาณของจังหวัด ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โดยมีนางสาวสรินรัตน์ เกิดสกุลรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย ชั้น ๒ ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย


image รูปภาพ
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 642,080