วัดพิพัฒน์มงคล สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสุโขทัย แห่งที่ 2

     วัดพิพัฒน์มงคล ตั้งอยู่เลขที่ ๔๖๔ หมู่ที่ ๙ บ้านท่าชุม ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ห่างจากที่ว่าการอำเภอทุ่งเสลี่ยมประมาณ ๓ กิโลเมตร เป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งของจังหวัดสุโขทัย เดิมเป็นวัดร้างกลางทุ่ง สร้างในสมัยใดไม่ปรากฏหลักฐาน แต่พออนุมานได้ว่า เมืองนี้เป็นเมืองโบราณยุคก่อนสุโขทัย จนถึงบัดนี้ได้ประมาณ ๘๘๑ ปี ดูจากซากอิฐโบราณเป็นวัดที่มีความสำคัญวัดหนึ่งของจังหวัดสุโขทัย แต่เดิมเป็นวัดร้างกลางทุ่งนาพบเพียงรากฐานอุโบสถและเจดีย์โบราณจมอยู่ใต้พื้นดินลึกลงไปตรงใจกลางวัด ซึ่งในปัจจุบันวัดพิพัฒน์มงคลเป็นที่รู้จักกันดีในนามแหล่งศึกษาเชิงพุทธศาสนาและสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ โดดเด่นด้วยโบสถ์เรือนแก้ว วิหารล้านนา ลานศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลีนักธรรมการพัฒนาและการปฏิบัติธรรม ซึ่งถูกก่อตั้งโดยหลวงพ่อพระครูวรคุณประยุต พระอาจารย์พิพัฒน์มงคล เจ้าอาวาสและเจ้าคณะอำเภอทุ่งเสลี่ยมที่ได้ก่อตั้งวัดและพัฒนาถาวรวัตถุธรรมต่างๆ ที่มีเอกลักษณ์และวิจิตรบรรจงตามแบบฉบับของศิลปะโบราณทรงไทยล้านนา น่ามาแชะภาพกับความสวยงามของวัดนี้เสียจริง

อ้างอิงข้อมูลและภาพจาก :   https://www.tripgether.com/where/where-to-go ,  https://sukhothai.mots.go.th , www.sanook.com

 


image รูปภาพ
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 641,952