วัดกงไกรลาศ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสุโขทัย แห่งที่ 4

     วัดกงไกรลาศ ตั้งอยู่ ตำบลกง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ได้จัดตั้งเป็นสถานปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสุโขทัย แห่งที่ 4 ตามระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด พ.ศ. 2558  

     อ้างอิงข้อมูลและภาพจาก http://oniepr.com/ , facebook/วัดกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 641,952