ผู้บริหาร

  ผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย  


นายนิติศาสตร์ จันทร์เดช
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย
เบอร์โทร์ ๐๖ ๑๔๒๓ ๐๐๐๙คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 5874