โครงการสร้างพระแกนนำด้านวิปัสนากัมมัฎฐานเพื่อพัฒนาทุนมนุษย์ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จังหวัดสุโขทัย

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

คณะสงฆ์จังหวัดสุโขทัย ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการสร้างพระแกนนำด้านวิปัสนากัมมัฎฐานเพื่อพัฒนาทุนมนุษย์ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จังหวัดสุโขทัย เพื่อให้บุคลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดสุโขทัย สามารถทำการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่ประชาชนได้เข้าถึงแก่นพระพุทธศาสนาและสามารถนำหลักคำสอนไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
โดยมีพระราชวิมลเมธี เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิด
ณ หอประชุมประภาตธรรมานันท์ วัดบ้านนา ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 92,073