โครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ตามนโยบาย และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

          วันพุธที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

          สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย นำโดย นางสาวอนงค์ จันทร์ฉ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย นายคมสันต์ เทือกตา นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ในนามคณะกรรมการนิเทศ ติดตามฯ เข้าร่วมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ตามนโยบาย และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการตรวจราชการประจำปี ตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เพื่อสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาคน และแผนบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ณ โรงเรียนโชติคุณวิทยานุสรณ์ ตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย และกศน.อำเภอทุ่งเสลี่ยม ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย จัดโดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย

  


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 73,779