สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย ร่วมพิธีทำบุญทักษิณา สวดมาติกา ให้กับอดีตผู้อุปการะวัดพลายชุมพล ที่ได้ล่วงลับไปแล้ว ณ วัดพลายชุมพล ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

     วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา  09.00 น.  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย นำโดย นางสาวอนงค์  จันทร์ฉ่อง  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย  พร้อมด้วย นายวิเจษฐชัย  อาจสงคราม  นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ร่วมพิธีทำบุญทักษิณา สวดมาติกา ให้กับอดีตผู้อุปการะวัดพลายชุมพล ที่ได้ล่วงลับไปแล้ว พระสงฆ์จำนวน 36 รูป โดยมี พระราชวิมลเมธี เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธี ณ วัดพลายชุมพล ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย การจัดงานในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากโยมโชติกา ทององอาจ (ร้าน216 ปากคลองตลาด) และโยมสมจิตร  โลกกวิทย์ (ร้านเจ๊หมูผักเมืองหนาวตลาดสดศรีเมืองราชบุรี) ร่วมเป็นเจ้าภาพในการทำบุญดังกล่าว

     ทั้งนี้ สถานที่ดังกล่าวได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)อย่างเคร่งครัด


image รูปภาพ
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 51,062