สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย ร่วมตรวจเยี่ยมการสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี (ส่วนภูมิภาค) ประจำปีการศึกษา 2564 ภาค 5 สำนักเรียน คณะจังหวัดสุโขทัย

     วันที่ 18 ตุลาคม 2564 นางสาวอนงค์ จันทร์ฉ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมตรวจเยี่ยมการสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี (ส่วนภูมิภาค) ประจำปีการศึกษา 2564 ภาค 5 สำนักเรียน คณะจังหวัดสุโขทัย ณ สนามสอบวัดไทยชุมพล ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย และสนามสอบวัดคลองเขนง ตำบลเกาะตาเลี้ยง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ทั้งนี้ สถานที่ดังกล่าวได้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 39,940