วัดฉิมพลี

วัดฉิมพลี หมู่ 3 ตำบลคลองตาล อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย