กิจกรรมลานเทศน์ลานธรรม(เทศน์มหาชาติ) ในงานประเพณี ลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี ๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะสงฆ์จังหวัดสุโขทัยร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย โดยนางสาวเกษสุดา ต.เจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดร่วมจัดกิจกรรมลานเทศน์ลานธรรม(เทศน์มหาชาติ) ในงานประเพณี ลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี พระราชวิมลเมธี เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธี ทั้งนี้ ได้กำหนดจัดกิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก จำนวน ๑๓ กัณฑ์ ๑,๐๐๐ พระคาถา ระหว่างวันที่ ๕-๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ บริเวณดงตาล อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย  

ภาพ/ข่าว คมสันต์ เทือกตา :