ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (นักธรรมชั้นตรี)

วันที่ ๗-๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ นางสาวเกษสุดา ต.เจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (นักธรรมชั้นตรี) ณ สนามสอบจำนวน ๔ แห่ง ได้แก่ สนามสอบวัดไทยชุมพล สนามสอบวัดฉิมพลี สนามสอบวัดท่าเกษม สนามสอบวัดป่าบนเนิน(ธ) โดยนักธรรมชั้นตรีมีกำหนดสอบระหว่างวันที่ ๗-๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ทั้งนี้การสอบนักธรรมชั้นตรี ทั้ง ๔ สนาม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี  

ภาพ/ข่าว คมสันต์ เทือกตา :