ตรวจสอบสภาพวัดคลองตะเข้ ตำบลกกแรต อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

วันศุกร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ นางสาวเกษสุดา ต.เจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนายคมสันต์ เทือกตา นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ออกตรวจสอบสภาพวัดคลองตะเข้ ตำบลกกแรต อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำ จากสถานการณ์แม่น้ำยมวิกฤตจากอิทธิพลของพายุ“โพดุล”  

ภาพ/ข่าว คมสันต์ เทือกตา :