ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

นายจำเริญ ศรีคำมูล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่าง วันที่ ๒๙ กันยายน ถึงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ สนามสอบธรรมสนามหลวงจำนวน ๓ แห่ง คือ สนามสอบวัดไทยชุมพล ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย ,สนามสอบวัดฉิมพลี ตำบลคลองตาล อำเภอศรีสำโรง ,สนามสอบวัดหนองโว้ง พระอารามหลวง ตำบลเมืองบางยม อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย  

ภาพ : พีรพัฒน์ มั่นประสงค์
ข่าว : คมสันต์ เทือกตา