อัตรากำลัง

บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย
ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒นางสาวเกษสุดา ต.เจริญ
ผู้อำนวยการ
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัยกลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุุทธศาสนา
นางน้ำทิพย์ ต่ายลำยงค์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา

นางปริญญา เหมรา
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นายบำรุง ชำนาญจุ้ย
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นายวิเจษฐชัย อาจสงคราม
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ


นายธนกร จุ้ยดิษฐ์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสุภาพร ปรีเปรม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายคมสันต์ เทือกตา
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการนางสาวจิตติมา สหจิตตา
พนักงานจ้างเหมา

นายวิสุทธิ์ บุญทรง
พนักงานขับรถ
อัพเดต วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒