Get Adobe Flash player

เว็บ สนง.พระพุทธศาสนา

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้32
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้114
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้468
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว760
mod_vvisit_counterเดือนนี้468
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว3705
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมทั้งหมด784194

ขณะนี้มีผู้ชม 2
IP ของคุณ: 103.55.142.142
,
Now is: 2020-06-05 06:31

Login FormHome

ศูนย์ประสานงานข้อมูล โครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"


<ดาวน์โหลด แผนงานตามนโยบายโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕>


<คลิกเพื่อเข้าชมเว็บไซต์โครงการหมู่บ้านศีล ๕ www.sila5.com>
<คลิกเพื่อกรอกข้อมูลลงทะเบียนหมู่บ้านรักษาศีล ๕>

๑. [วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗] ประสานพระสังฆาธิการจังหวัดสุโขทัย เรื่อง การดำเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ 
<อ่านรายละเอียด>

๒. [วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗] ประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดสุโขทัยเรื่องแนวทางการดำเนินงานโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" 
<อ่านรายละเอียด>

๓. [วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗] ร่วมประชุมชี้แจงโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ที่อำเภอสวรรคโลก 
<อ่านรายละเอียด>

๔. [วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗] กิจกรรมโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ณ ที่ว่าการอำเภอทุ่งเสลี่ยม
<อ่านรายละเอียด>
<ภาพวีดิทัศน์>

๕. [วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗] งานแถลงข่าวและเปิดโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" และ โครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ปี ๒๕๕๗
<อ่านรายละเอียด>

๖. [วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๗] ดำเนินการชี้แจงอานิสงส์ของการรักษาศีล ๕ และขั้นตอนการสมัครสมาชิกรักษาศีล ๕
<อ่านรายละเอียด>

๗. [วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗] การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" จังหวัดสุโขทัย
<อ่านรายละเอียด>

๘. [วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗] การประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" พื้นที่อำเภอทุ่งเสลี่ยม
<อ่านรายละเอียด>

๙. [วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗] การประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" พื้นที่อำเภอสวรรคโลก
<อ่านรายละเอียด>

๑๐. [วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗] การประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" พื้นที่อำเภอศรีนคร
<อ่านรายละเอียด>

๑๑. [วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗] การประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" พื้นที่อำเภอเมืองสุโขทัย
<อ่านรายละเอียด>

๑๒. [วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗] การประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" พื้นที่อำเภอกงไกรลาศ
<อ่านรายละเอียด>

๑๓. [วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗] การประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" พื้นที่อำเภอคีรีมาศ
<อ่านรายละเอียด>

๑๔. [วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗] การประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" พื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัย
<อ่านรายละเอียด>

๑๕. [วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗] การประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" พื้นที่อำเภอศรีสำโรง
<อ่านรายละเอียด>

๑๖. [วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗] การประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" พื้นที่อำเภอบ้านด่านลานหอย
<อ่านรายละเอียด>


๑. โครงการสร้างความความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"
<ดาวน์โหลดเอกสาร>

๒. คู่มือการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"
<ดาวน์โหลดเอกสาร>

๓. มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ พิเศษ/๒๕๕๗ สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม มติที่ พิเศษ/๒๕๕๗ เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕”
<ดาวน์โหลดเอกสาร>

๔. ตัวอย่าง ใบสมัคร / ใบรายงาน โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕
     - เอกสารหมายเลข ๑ เจ้าบ้านกรอกแล้วส่งผู้ใหญ่บ้าน (สำหรับสมาชิกครอบครัว/หมู่บ้าน) <ดาวน์โหลด>
     - เอกสารหมายเลข ๒ ผู้ใหญ่บ้านกรอกส่งกำนัน (สำหรับหมู่บ้าน/ชุมชน) <ดาวน์โหลด>
     - เอกสารหมายเลข ๓ ผู้ใหญ่บ้านกรอกส่งนายอำเภอ (สำหรับหมู่บ้าน) <ดาวน์โหลด>
     - เอกสารหมายเลข ๔ กำนันกรอก (สำหรับตำบล) <ดาวน์โหลด>
     - เอกสารหมายเลข ๕ กำนันกรอกส่งนายอำเภอ <ดาวน์โหลด>
     - เอกสารหมายเลข ๖ ใบสมัคร สำหรับสถานศึกษา <ดาวน์โหลด>
     - เอกสารหมายเลข ๗ ใบสมัคร สำหรับหน่วยงาน <ดาวน์โหลด>
     - เอกสารหมายเลข ๘ ใบสมัคร อาสาสมัครปกป้องพระพุทธศาสนา <ดาวน์โหลด>

๕. คำสั่งจังหวัดสุโขทัย ที่ ๑๓๖๑/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"
<ดาวน์โหลดเอกสาร>

๖. หนังสือคู่มือศีล ๕
<ดาวน์โหลด>

๗. ดาวน์โหลด ไฟล์ป้ายไวนิล โครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ขนาดกว้าง ๒ เมตร ยาว ๓ เมตร

ตัวอย่างป้ายไวนิล


ชนิดไฟล์ TIFF (220 MB)

<ดาวน์โหลดไฟล์>


ชนิดไฟล์ JPEG (7.25 MB)

<ดาวน์โหลดไฟล์>