Get Adobe Flash player

เว็บ สนง.พระพุทธศาสนา

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้25
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้114
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้461
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว760
mod_vvisit_counterเดือนนี้461
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว3705
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมทั้งหมด784187

ขณะนี้มีผู้ชม 2
IP ของคุณ: 103.55.142.142
,
Now is: 2020-06-05 05:12

Login Form



Home โรงเรียนวัดหนองโว้งวิทยา

โรงเรียนวัดหนองโว้งวิทยา

โรงเรียนวัดหนองโว้งวิทยา
วัดหนองโว้ง พระอารามหลวง ตำบลเมืองบางยม อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

ประวัติความเป็นมา

ปัจจุบันถึงแม้ว่าคณะสงฆ์จะมีมหาเถระสมาคม มีพระมหาเถระเอาใจใส่งานพระศาสนาและพยายามสร้างสรรค์งานพระศาสนาให้เจริญก้าวหน้า จะเห็นได้จากแผนกงานต่าง ๆ อันเป็นโครงการของคณะสงฆ์ที่ออกมา เพื่อช่วยเหลือประชาชนหรือประเทศชาติ ก็ตามถ้าขาดผู้สนองงานที่ดีงามเหล่านั้นก็สำเร็จได้ยากผู้สนองงานคือพระสงฆ์ส่วนใหญ่ จะต้องเป็นพระสงฆ์ที่มีคุณภาพ เข้าใจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมาปฏิบัติอย่างมีระเบียบแบบแผนที่ดี ถ้าต่างฝ่ายต่างคนต่างทำกัน ไปงานก็บรรลุเป้าหมายยาก

คณะสงฆ์วัดหนองโว้ง โดยความเห็นชอบของเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย และเจ้าอาวาสวัดหนองโว้ง เห็นว่าการสืบต่อพระพุทธศาสนา และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ได้ผลดีจนทำให้สภาพสังคม มีความสงบสุข แต่ปัจจุบันการจัดการศึกษาของพระสงฆ์ในเขตหัวเมืองส่วนภุมิภาคนั้นยังขาดประสิทธิภาพทุก ๆ ด้าน อยู่มาก จนทำให้มีประสิทธิผลต่ำ ทั้งนี้เพราะการจัดการศึกษาแต่เดิม ยังขาดการปรับปรุงระบบการศึกษาให้เอื้อเฟื้อ ต่อการเรียนการสอนในสภาวะปัจจุบันอยู่มาก อีกทั้งสถานการณ์ของชาวพุทธส่วนใหญ่ ในปัจจุบันเน้นการสร้างวัตถุ(ศาสนวัตถุ)มากกว่าส่งเสริมการศึกษาของพระภิกษุ สามเณรให้มีคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตชนบท

ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง และสามารถที่จะผดุงไว้ซึ่งสถาบันนี้ชาวพุทธจะต้องรับภาระในการให้ความอุปถัมภ์บำรุงในการจัดการศึกษาของพระสงฆ์สามเณรอย่างจริงจังเพิ่มขึ้น จึงเห็นเป็นภาระหลักในการช่วยแบ่งเบาภาระของทางภาครัฐ ราชการในการให้การศึกษาอีกส่วนหนึ่งและการดำเนินการ ได้มีการวางเป้าหมายและเพิ่มความเปลี่ยนแปลงในด้านการศึกษา ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องให้การยอมรับ เช่นหลักสูตรสถานศึกษา อาคารสถานที่ ครูอาจารย์ บุคลากรทีมีความพร้อมอย่างเพียงพอซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวน่าจะผลักดันให้เกิดมากขึ้น กว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเพื่อให้ต่อโลก มากยิ่งขึ้น

โรงเรียนวัดหนองโว้งวิทยา จึงเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ประจำอำเภอสวรรคโลก ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๗ เปิดสอนตามหลักสูตรโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น ตอนปลาย พ.ศ.๒๕๓๔ สังกัดกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันเปิดดำเนิน การสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๔๔ สังกัดกองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ